Kasa fiskalna olkusz

Te kolei w ustawie o VAT, które zaczęły działać od stycznia 2015 roku, wprowadziły konieczność prowadzenia rozliczeń z użyciem kasy fiskalnej wśród innych grup przedsiębiorców. I choć nadal część przedsiębiorców jest usunięta z obowiązku wydawania paragonów, to instytucji świadczące swoje usługi klientom innym są zobligowane do rozliczania energii z zastosowaniem kas fiskalnych.

Kto musi umieć kasę fiskalną? Kasy fiskalne są potrzebne w przedsiębiorstwach, które swoją energię idą do osób fizycznych (B2C). I firmy, których roczne obroty nie przekraczają 20 tysięcy złotych netto, nie mają obowiązku wydawania paragonów fiskalnych. Z zmian jeśli przedsiębiorca rozpoczyna praktyka w trakcie trwania roku podatkowego, wówczas obowiązek posiadania kasy pojawia się, gdy obroty przekroczą 20 tysięcy złotych. W dalszym ciągu istnieje katalog działalności, jakie nie podlegają konieczności wydawania paragonów drukowanych przez kasę fiskalną.

Pomoc i cele związane z byciem kas fiskalnych. Zanim przedsiębiorca zacznie czerpać z kasy fiskalnej, musi zgłosić ten fakt do bliskiego urzędu skarbowego wraz z podaniem adresu, gdzie kasa będzie grana. Wraz ze wspomnianymi dokumentami należy złożyć oryginalny dowód zakupu kasy oraz zaświadczenie potwierdzające, że zakupiona kasa fiskalna spełnia wymogi - technologiczne i efektywne - dane w uchwale o podatku VAT. Wymogi formalne, które należy wykonać przed podjęciem używania kasy, uzależnione są też z pomocą, jaką można zdobyć za zakup kasy. Ulga, połączona z nabyciem kasy, wynosi do 90% kosztów zakupu kasy, choć nie bardzo niż 700 zł. Posiadacz kasy musi i mieć o jej regularnym serwisowaniu w autoryzowanych punktach, przy czym serwisowanie kasy nie może następować rzadziej niż co 25 miesięcy. Wydłużenie tego stanu może spowodować konieczność zwrotu ulgi z tytułu zakupu kasy.

Posiadanie kasy to też konieczność wydawania oryginalnych paragonów klientom oraz przechowywanie kopii paragonów przez 2 lata oczekując z zakończenia roku rozliczeniowego, w którym stanowiły wydane. Użytkownik kasy musi także drukować raporty okresowe - dzienne, tygodniowe i miesięczne - wytwarzane przez kasę fiskalną.