Odpylacze filtracyjne cena

Odpylacz wykonany zgodnie z poradą atex (atex dust collector) gra w strukturze filtracyjnym, workowym, z przenośnikiem łańcuchowym, poświęcony stanowi dla zwykłych oraz ważnych instalacji odpylających z opcją rozbudowy w perspektywy.

Cięższe frakcje surowca separowane są zwykle w komorze rozprężnej odpylacza. Odpylany artykuł jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy w stronę zaworu obrotowego, powodującego bezciśnieniowe wydalania towaru na zewnątrz filtra.

Podczas codziennej pracy, zapylone powietrze jest wybierane rurociągiem głównym. Następnie zapylone powietrze jest podawane do odpylacza. Na wjeździe do filtra zamieszczone są klapy zwrotne, jakie są otwarte w sezonie dobrej pracy odpylacza. Zamknięcie klapy następuje w okresie wyłączenia wentylatora wyciągowego.

Kiedy powietrze jest się w komorze wlotowej odpylacza, dociera do rozprężenia, co prowadzi, że duże frakcje trafiają na dno leja. Materiał zebrany w leju odpylacza jest dostarczany poprzez przenośnik łańcuchowy do tematu odebrania materiału. Poniżej punktu odbioru materiału zamieszczony jest zawór obrotowy, powodujący bezciśnieniowe opróżnianie produktu na zewnątrz odpylacza. Frakcje, jakie nie spadły od razu na dno filtra, są wysyłane do rękawów filtracyjnych. Po przejściu przez worki filtracyjne, czyste powietrze wpada do kanału wylotowego z odpylacza.

Na głowie wszystkich modułów dostaje się wentylator regeneracyjny, 1,1kW lub opcjonalnie 2,2kW, który pozwala oczyszczanie worków, poprzez utworzenie strumienia powietrza o wstecznym kierunku przepływu, razem z zainstalowaną sekwencją. Silnik wentylatora regeneracyjnego posiada hamulec, który zapobiega orientowaniu się wentylatora po zatrzymaniu, co czyni maksymalizację skuteczności procesu czyszczenia oraz minimalizację poziomu hałasu. Głównie wentylator regeneracyjny jest ustawiony dla pracy przy 50 Hz co jest sprawiedliwe dla silnika 1,1kW. Ważna jednak zmaksymalizować wydajność wentylatorów czyszczących do 60 Hz co zapewniają opcjonalnie założone silniki 2,2kW. Worki filtracyjne w odpylaczu są oczyszczane w momencie jego roli (on-line) jak a po jego wyłączeniu (off-line).