Tlumacz angielsko polski

Jestem tłumaczem, siedzę na wielu innych płaszczyznach, zarówno tłumaczę symultanicznie, jak również osiągam się przekładem literackim. Najczęściej ale moja działalność to szkolenie tekstu, z zasady umów cywilno-prawnych czy innych urzędowych dokumentów. Wolę jednak tłumaczenia literackie, bo dają mi one wiele radości.

Zainteresowanie i koncentracja Kiedy jestem zrobić tłumaczenie tekstu literackiego, przede wszystkim staram się zachować pełną koncentrację. Wyłączam telefon, nie przeglądam stron internetowych - najważniejszy jest wówczas dla mnie tekst. Istotny jest gdyż nie tylko dobry przekład, tylko i oddanie walorów literackich. To niemożliwe zadanie, ale daje niesamowitą satysfakcję. Kiedy manifestuje się, że moje tłumaczenie tekstu literackiego zyskuje uznanie, mam wielkie dobro i radość prawie tak istotną, jakbym sama była autorką tego kontekstu. Są tak takie teksty, których uczenie nie sprawia mi radości, mimo tego, że są literackie. Działa to dwóch rodzajów: po pierwsze, nie znoszę tłumaczyć harlequinów, ponieważ nuży mnie fabuła, a literacka wartość takiego wpisu jest właściwie żadna. Po drugie, nie cierpię tekstów populistycznych i delikatnych.

Hallu Motion

Książka w bloku

Oczywiście mimo moich uprzedzeń każde tłumaczenie tekstu wykonuję bardzo logicznie i chce mi na prawdziwym oddaniu założeń oryginału. Czasem stanowi toż złe, niemniej nigdy się nie poddaję i dążę do tyłu. Daje się, że muszę odłożyć artykuł na pewien do szuflady i powrócić do niego później. W prywatnej książki doceniam toż, że mogę ją robić, istniejąc w zakładzie. Każde bowiem tłumaczenie tekstu da się wykonać zdalnie, a nowa technika pozwala mi do tego wszelkie niezbędne narzędzia. Mam wszystkimi możliwymi słownikami, a internet idzie na badanie wielu informacji. Jednak pracując w zakładu, należy myśleć o samodyscyplinie, bowiem działalność w bloku rozleniwia. Trzeba narzucić sobie pewien rygor również znajome działania służyć jak należy. Każde tłumaczenie tekstu jest ważne a do wszelkiego powinien podejść z uwagą, jak byśmy dopiero zaczynali pracę. Źródło: